Potřebujete ochránit vodící dráhy svých zařízení? Potřebujete ochránit vodící dráhy svých zařízení? Potřebujete ochránit vodící dráhy svých zařízení?

Potřebujete ochránit vodící dráhy svých zařízení?

2014/09/03

Německý výrobce Kabelschlepp nabízí ochranu Vašeho lineárního vedení formou tzv. vlnovců s maximální stlačitelností. Tento užitečný výrobek je možno použít na všechny druhy strojů a všude, kde se nevyskytují žhavé třísky. 

Mezi jejich hlavní výhody patří jednoduchá instalace, vysoká cestovní rychlost, možnost maximálního stlačení a samozřejmě vysoká kvalita. 

V prodeji široká škála tvarů a materiálů. 

Možno instalovat horizontálně či vertikálně.

K dispozici jsou vlnovce v provedení U, v provedení BOX nebo v provedení s U lamelami.

Vlnovec v provedení U:

  • Variabilní rozměry.
  • Ekonomická cena.
  • Přizpůsobení na míru.

řešení ochrany vodicích drah

Vlnovec v provedení BOX:

  • Vysoká tvarová stálost.
  • Krytí pro pohyblivé strojní součásti.

řešení ochrany vodicích drah

Vlnovec v provedení U s lamelami:

  • Spolehlivá ochrana proti těžkým třískám z výroby.
  • Lamely korozivzdorné proti kyselinám.
  • V provedení tuhých a pohyblivých teleskopických lamel.

řešení ochrany vodicích drah