Řetězový převod patří k základním stavebním prvkům ve strojírenství.
Od použití Leonardem Da Vincim až do současnosti prošel základní stavební prvek řetězového převodu - samotný řetěz - vývojem zohledňujícím potřeby uživatelů a konstruktérů. Dnes prakticky nenajdeme odvětví průmyslu bez řetězového převodu.

Od původního účelu, tj. převodu kroutícího momentu se dnes vyvinula řada dalších aplikací. Řetěz dnes slouží jako dopravní element v řadě zařízení, jako polohovací zařízení a v poslední době i jako přesný zásobník nástrojů u CNC obráběcích strojů.

Růzností použití dochází též ke kategorizaci řetězů do nových tříd. Stále platí dělení dle konstrukce řetězu na válečkové a pouzdrové, Flyerovy, Gallovy, atd. Nově přibývají další členění, např. bezúdržbové, nerezové, pro vysoké provozní teploty, pro abrasivní prostřední, bezhlučné a další.

U těchto kategorií bych se rád v krátkosti zastavil a představil nabídku na trhu.

Řetězy se zvýšenou korozní odolností:
Do této skupiny patří řetězy, jak klasicky vyrobené z nerezové oceli, ale i řada řetězů z plastovými články, poniklovanými díly, se speciálními povlaky povrchu. Při výběru v této skupině řetězů je důležité přesně stanovit prostředí, ve kterém převod pracuje.

Řetězy se zvýšenou životností:
Při výrobě těchto řetězů je počítáno s delším cyklem údržby. Povrch součástí je upraven, zpevněn a výroba zpřesněna tak, aby se minimalizovat vliv provozního prostředí na opotřebení řetězu. Čepy těchto řetězů jsou nitridovány a pouzdra řetězů jsou sintrované. Touto úpravou dochází ke snížení tření v kloubu řetězu.

Bezhlučné řetězy:
Tyto řetězy jsou nasazeny v provozech jako např. tiskárny. Váleček ve tvaru válce je u těchto řetězů nahrazen válečkem soudkovitého tvaru stočeným z drátu.

Gallovy řetězy:
Jsou nejjednodušším provedením ocelového kloubového řetězu.
Desky se točí přímo na osazených čepech. Plocha kloubu je u této konstrukce velice malá.
Rychlost řetězu by proto neměla překračovat 0,3 m/s. Gallovy řetězy nejsou vhodné pro přenos síly a jsou používány pouze jako zátěžové řetězy například jako řetězy protizávaží, propustí a otáčecí řetězy.

Pouzdrové řetězy:
Jsou odolnější proti opotřebení než Gallovy řetězy. Vnitřní články sestávají ze dvou vnitřních destiček se dvěma pevně zalisovanými pouzdry, vnější články ze dvou vnějších destiček se dvěmi zalisovanými a zanýtovanými čepy. Rychlost řetězu dle dělení do max. 5 m/s. Pouzdrové řetězy se z důvodu jejich robustní konstrukce používají jako přepravní nebo pohonné řetězy v drsných provozních podmínkách.

Dále zmíním již pouze kategorii speciálních řetězů. V této skupině nalezneme řetězy vyrobené na přání zákazníka Tělo těchto řetězů tvoří standardní kloubový řetěz, na který jsou uchyceny speciální díly vyrobené dle zadání zákazníka. Jedná se o různé ocelové destičky, plastové segmenty, gumové bloky.

Nedílnou součástí řetězového převodu je kvalitní řetězové kolo. Tato součást je mnohdy podceňována. Setkáváme se s případy, kde nekvalitě vyrobené řetězové kolo je montováno na drahý řetězový převod. Dochází k poškození řetězu a neklidnému chodu převodu, který se přenáší na celé zařízení. Doplňkovými komponenty jsou plastová vedení a napínáky, které velmi výrazně prodlužují životnost převodu a zklidňují jeho chod.

Společnost Contra Praha, je připravena Vám nabídnout veškerý výše zmíněný sortiment řetězů, řetězových kol a komponentů převodu. Preferujeme výrobky českých výrobců a dodavatelů. Sortiment doplňujeme o výrobky společnosti Tsubaki největšího světového producenta řetězů. Naši technici jsou připraveni Vám podat informaci pro výběr správného typu řetězu, popřípadě navrhnout kompletní převod, včetně dodání výrobní dokumentace.

Na trhu ČR naše společnost působí od roku 1992 a za tuto dobu jsme načerpali zkušenosti, které využíváme při nových aplikacích řetězového převodu. Úzká součinnost s výrobními závody, vlastní výroba komponentů a řetězových kol, by měla být zárukou kvalitního návrhu řetězového převodu a dodávky odpovídajících součástí převodu.