Zákazník ocenil odstranění servisních nákladů

2014/04/25

Konstrukce rohlíkovacího stroje neumožňuje použití dopínacího mechanismu. Díky montáži přesného řetězu s vyšší pevností není nutno řetěz dopínat.

Výrobce stroje odstranil servisní náklady během záruční doby.

Zařízení na zpracování těsta