Dodáváme řetězová kola Contra CRS různých velikostí, ale jen jedné kvality Dodáváme řetězová kola Contra CRS různých velikostí, ale jen jedné kvality Dodáváme řetězová kola Contra CRS různých velikostí, ale jen jedné kvality Dodáváme řetězová kola Contra CRS různých velikostí, ale jen jedné kvality Dodáváme řetězová kola Contra CRS různých velikostí, ale jen jedné kvality Dodáváme řetězová kola Contra CRS různých velikostí, ale jen jedné kvality

Dodáváme řetězová kola Contra CRS různých velikostí, ale jen jedné kvality

2015/03/30

Po ověření ve výrobním provozu se výrobce z oblasti automobilového průmyslu rozhodl nahradit stávající řetězová kola řetězovými koly Contra CRS o velikosti 28B1. Dodávka těchto kol je součástí opatření, která vedou ke zvýšení řetězového převodu o 70 %. Sekundárním přínosem je snížení časových nároků na údržbu. Řetězová kola jsou součástí řetězového převodu lisovny.

contra řetězová kola 21B1 pro automobilovy průmysl

contra řetězová kola 21B1 pro automobilovy průmysl

contra řetězová kola 21B1 pro automobilovy průmysl

contra řetězová kola 21B1 pro automobilovy průmysl