Na naše řetězy spoléhá i výrobce lokomotiv

2014/05/30

Do trakčního zařízení - pantografu - dodáváme pevnostní řetěz. Splňujeme vysoké nároky na spolehlivost a kvalitu zařízení. Obstáli jsme při náročných zkouškách životnosti našich výrobků.

Do trakčního zařízení dodáváme pevnostní řetěz.