K dosažení dlouhé životnosti je bezpodmínečně nutné řetěz pravidelně a náležitě udržovat.Tato zásada platí zvláště pro volně běžící řetězové převody, to znamená pro převody, které nejsou chráněny uzavřeným krytem proti vnějším vlivům jako je
voda, prach atd.

Čištění řetězů.
Před mazáním je řetěz potřeba vždy vyčistit. Řetězy vniklé do kloubu řetězu vytvářejí společně s mazivem brusnou pastu, která vydírá kluzné plochy řetězu.

  • řetěz nejdříve očistěte od hrubých nečistot kartáčem, a takto od hrubých nečistot očištěný řetěz, ponořte do odmašťovací lázně, aby se odstranily zbytky používaného maziva.
  • v odmašťovací lázni očistěte řetěz například štětcem povrch řetězu a pohybováním řetězu vyplavte rozpuštěné nečistoty, které jsou uvnitř válečků a pouzder.
  • před montáží a namazáním řetězu ho nechte vyschnout, popřípadě vyfoukejte za pomocí tlakového vzduch zbytky nečistot.


Mazání řetězů
Každý řetěz by měl být již z výroby důkladně promazán a nakonzervován, ale v dalším provozu je nezbytné řetěz pravidelně domazávat. Nedostatečné mazání bývá nejčastější příčinou nadměrného prodloužení řetězu. Způsob mazání by měl být stanoven již při návrhu řetězového převodu a tím jsou také určeny intervaly mazání.

Vliv mazání na prodloužení řetězu

křivka a
označuje provoz řetězu bez mazání (nasucho). Tento stav vede k silnému opotřebení v kloubech, kde vznikají korozní produkty v důsledku tření. Kluzné plochy se zadírají. Toto může vést ke ztuhnutí kloubu (zadření) a v externím případě dokonce k přetržení řetězu.

křivka b
ukazuje vliv účinku mazadla, které je naneseno na řetěz výrobcem. Proces opotřebení se zpomalí po dobu než se vyčerpají mazací vlastnosti naneseného maziva. Po této době, pokud se řetěz znovu nenamaže, běží bez mazání (nasucho). Průběh opotřebení je potom stejný jako na křivce a.

křivka c
popisuje poměr opotřebení při nepravidelném mazání, kdy řetěz je v provozu někdy i bez mazadla mezi intervaly opětovného domazání. Provoz bez mazadla ukazují strmé části křivky.

křivka d
má za úkol ukázat působení nevhodného, méně kvalitního, znečištěného maziva nebo jeho nedostatek na opotřebení. V tomto případě vzniká v kloubech nerovnoměrné opotřebení.

křivka e
znázorňuje optimální mazání. V kloubech jsou kluzné plochy nerovnoměrně zaleštěny při sotva měřitelném opotřebení. Mazivo není zajištěno produkty z opotřebení. Prodloužení řetězu z důvodu opotřebení je nepatrné.

Doporučené způsoby mazání v závislosti na rychlosti řetězu
Ruční domazávání do 4 m/s
Dostačuje občasné ruční mazání olejničkou, kartáčkem nebo kapací maznicí cca 4 až 12 kapek za minutu. Pokud je řetěz znečištěn je dobré ho před mazáním očistit. Pro ruční mazání je vhodné použít i sprejové mazadlo. Mazivo nanášejte pouze do prostoru mezi vnitřní a vnější destičky a mezi vnitřní destičku a váleček. Pokud použijete mazivo ve spreji je nutné použít mazivo s vysokou vzlínavostí aby vniklo do kloubu řetězu.

Obrázek ruční mazání


Pokud chcete zvýšit interval mazání, tak mažte řetěz tukem určeným pro mazání řetězů. Nejvhodnějším způsobem je očištěný řetěz vložit do na cca 80oC zahřátého tuku. Aby nedošlo k lokálnímu přehřáti tuku a tím ke ztrátě jeho mazacích schopností je dobré zahřívat ho zvolna ve vodní lázni. V rozehřátém tuku řetězem zvolna pohybujte tak, aby se tuk dostal do všech kloubů řetězu. Z dobře namazaného řetězu nesmí unikat žádné vzduchové bubliny. Takto namazaný řetěz vyjměte z lázně a zavěšený nechte okapat a vychladnout.

Obrázek vodní lázně


Mazání kapkami do 7 m/s
Mazání se zpravidla provádí kapacími maznicemi nebo dávkovacím zařízením. Olejové kapky mají padat mezi vnitřní a vnější destičky. Potřebné množství maziva je závislé na rychlosti řetězu, ale mělo by se pohybovat v rozmezí 10 – 20 kapek za minutu. Při tomto intervalu kapání je relativně vysoká spotřeba maziva a jelikož mazivo může při dopadu na řetěz odstříkávat a znečišťovat stroj a kryt řetězu je dobré opatřit zařízení zachycovačem přebytečného maziva.


Ponorné mazání
řetězy pracující v uzavřených utěsněných krytech, mohou být mazány broděním v olejové lázni. Aby se olej příliš nezahříval, předčasně neztrácel své mazací vlastnosti, nesnižoval účinnost převodu, měl by být řetěz ponořen jen do poloviny své výšky. Výpustný šroub by měl být opatřen magnetem, aby se na něm zachycovaly kovové částečky vznikající opotřebením celého převodového systému.

Obrázek ponorné mazání broděním


Tlakové oběžné mazání
Tlakové oběžné mazání je nejúčinnějším druhem mazání. Rovnoměrný proud oleje vytvářený čerpadlem je nanášen po celé šířce řetězu na vnitřní stranu volné větve ve směru pohybu řetězu. Množství oleje je potřeba seřídit tak, aby olej s řetězu stekl než se dostane do styku s řetězovým kolem. Příliš velká vrstva oleje by při styku s kolem způsobovala zbytečné zahřívání oleje a tím i snížení účinnosti převodu. Mazivo musí být průběžně čištěno průchodem přes filtr nebo přes usazovací nádrž.

Obrázek tlakové mazání