Válečkové řetězy jsou nejpoužívanější řetězy, uplatňující se ve všech oblastech převodů. Válečkový řetěz patří do kategorie kloubových řetězů. Mezi jednotlivými pohyblivými díly jsou přesně definované vůle, které zajišťují správný chod a ohebnost řetězu. Řetěz se skládá z vnitřního a vnějšího článku. Vnitřní článek řetězu tvoří dvě vnitřní destičky a dvě dutá pouzdra, zalisována do destiček. Vnější článek tvoří opět dvě destičky, do kterých jsou zalisovány dva čepy o menším průměru než vnitřní průměr pouzder.

Destička řetězu
Destička je součástka která snese napětí vydávané na řetěz. Obvykle je to opakované zatížení, někdy doprovázeno rázem. Proto nemůže mít destička pouze velkou statickou pevnost v tahu, ale musí také snést dynamickou zatížení a rázy.

Čep
Čep je částí která snáší síly ohybu a střižnou sílu přenášenou destičkou. Při napnutí řetězu a jeho záběru v řetězovém kole vytváří nosnou část (společně s pouzdrem). Proto musí mít čep vysokou pevnost v tahu a ve střihu, odolnost vůči ohybu a také musí mít dostatečnou odolnost vůči rázům a mechanickému opotřebení.

Pouzdro
Pouzdro je zatěžováno všemi součástmi, zvláště při rázovém zatížení při záběru řetězového kola. Pouzdro proto musí mít extrémně vysokou rázovou odolnost. Kromě toho pouzdro formuje nosnou část dohromady s čepem a jako takové vyžaduje vysokou odolnost vůči opotřebení.

Váleček
Váleček je prvkem rázového zatížení jelikož při záběru přichází do kontaktu se zuby řetězového. Po záběru ŘK váleček mění svůj bod kontaktu a rovnováhy. Je udržován mezi zuby kola a pouzdra a pohybuje se na bok hlavy zubu při zadržování kompresního zatížení. Proto musí být odolný vůči opotřebení a ještě musí být odolný vůči rázům, únavě materiálu a tlaku.

Vnitřní článek řetězu
Dvě pouzdra jsou vlisovány do dvou válečků článku řetězu a válečky jsou zapuštěny aby umožnily rotaci kolem vnějšku pouzder během provozu. To je stejné jak u jednořadých tak i víceřadých řetězů.

Vnější článek a střední destička
Vnější článek se skládá ze dvou čepů vlisovaných do destičky řetězu. V případě víceřadého řetězu až do velikosti 08B, je přidávána jedna středová destička, u větších víceřadých řetězů jsou středové destičky dvě.

Spojovací elementy
Válečkové řetězy se obvykle skládají z určitého množství vnitřních a vnějších článků v nekonečných formacích. Přestože redukční článek může byt použit v případě lichého počtu článků válečkového řetězu, je lepší se držet modelu který vyžaduje sudý počet článků. Pokud se nemůžeme vyhnout lichému počtu, je doporučeno použít redukční dvojčlánek namísto redukčního článku. Jelikož je čep redukčního dvjčlánku snýtovaný má 100% max. dovolené zatížení přičemž redukční článek pouze 65%.

Spojovací články:
Jsou tři druhy spojovacích článků:

  • spojovací článek s pérkem,
  • se závlačkou,
  • nýtovacím čepem.

Pro řetězy do rozteče 1“ se používají spojky s pružným pérkem, pro větší rozměry řetězů a nebo na žádost zákazníka jsou používány spojky se závlačkou nebo s nýtovacím čepem ( pouze u pevnostních řetězů).

Redukční články
Redukční článek se používá v případě, když je požadováno dosáhnout lichého počtu článků řetězu.

Redukční článek: volně průchozí čep se závlačkou a dvě destičky s nalisovaným válečkem a pouzdrem. Dlouhodobá pevnost je o 35% nižší než řetěz sám.
Redukční dvojčlánek: je to kombinace vnitřního článku řetězu a redukčního článku spojených snýtovaným čepem. Dlouhodobá pevnost je stejná jako u samotného řetězu.