Válečkové řetězy dlouhoroztečové jsou konstrukčně shodné s řetězy válečkovými, včetně hlavních rozměrů, pouze rozteč destiček je dvojnásobná. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí se hlavně používají v řetězových dopravnících, zvláště s extrémně velkými vzdálenostmi os, dále pak na málo zatěžované převody s malou obvodovou rychlostí a velkými řetězovými koly. Na stejnou vzdálenost mají poloviční počet článků, proto také menší opotřebení, což je příznivé při velké osové vzdálenosti. Nezanedbatelnou skutečností je menší hmotnost oproti standardním válečkovým řetězům.

ČZ Válečkové řetězy dlouhoroztečové

Řetězy řady A (americká konstrukce)
Řetězy řady B (evropsk
á konstrukce)

Označení ISO Rozteč Vnitřní šířka Průměr válečku Průměr čepu
p b1 min d1 max. d2 max.
mm mm mm mm
208B-1 25,40 7,75 8,51 4,45
210B-1 31,75 9,65 10,16 5,08
212B-1 38,10 11,68 12,07 5,72
208A-1 25,40 7,85 7,95 3,96
210A-1 31,75 9,53 10,16 5,08
212A-1 38,10 12,70 11,91 5,94
Označení ISO Délka čepu Šířka vnitřní desky Tloušťka vnitřní desky Pevnost při přetržení Hmotnost
b4 max h2 max T1 FB m
mm mm mm N (ISO) kg/m
208B-1 16,40 12,00 1,60 18960 0,62
210B-1 18,70 14,40 1,60 23310 0,60
212B-1 22,30 16,40 1,80 30345 0,81
208A-1 16,40 12,00 1,50 17500 0,62
210A-1 20,10 14,40 2,00 27200 0,70
212A-1 25,40 16,40 2,40 31380 0,98