Změna sídla společnosti

2023/01/19

Vážení obchodní partneři,


dovolujeme si Vám oznámit změnu adresy sídla
společnosti.


S platností od 1.1.2023 je novým sídlem společnosti a
současně novou fakturač adresou:


Contra Praha, s.r.o.
Na Pankráci 332/14
140 00 Praha 4


Ostatní identifikač údaje zůstávají nezměněny.
Prosíme Vás o zaregistrování této změny ve Vašich
systémech.


Uvádějte, prosím, nové adresy na veškerých daňových
dokladech a ostatních zákonných dokumentech.
Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedené
změny.